ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

กรุณากรอกรหัสผู้ใช้ (UserName) ด้วยรหัสนักศึกษาของท่าน
รหัสผ่าน (Password) ด้วยรหัสบัตรประชาชนของท่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ
รหัสผู้ใช้ (UserName) :
รหัสผ่าน (Password) :
Captcha image
กรุณากรอกตัวอักษร :

 มีปัญหาการใช้งาน เข้าสู่ระบบไม่ได้ติดต่อที่นี่  ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งาน